Cân bàn điện tử YAOHUA 60KG

Cân điện tử YAOHUA 60 kg

MSP:YHT6-60 kg
1.950.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân bàn điện tử YAOHUA 100KG

Cân điện tử YAOHUA 100 kg

MSP:YHT6-100 kg
2.250.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân bàn điện tử YAOHUA 150 kg

Cân điện tử YAOHUA 150 kg

MSP:YHT6-150 kg
2.550.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 200 kg

Cân điện tử YAOHUA 200 kg

MSP:YHT6-200 kg
2.750.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 300 kg

Cân điện tử YAOHUA 300 kg

MSP:YHT6 - 300kg
2.950.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 500 kg

Cân điện tử YAOHUA 500 kg

MSP:YHT6-500 kg
3.150.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 600 kg

Cân điện tử YAOHUA 600 kg

MSP:YHT6-600kg
3.550.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 700 kg

Cân điện tử YAOHUA 700 kg

MSP:YHT6-700kg
3.750.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 800 kg

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 800 kg

MSP:HX-800 kg
5.500.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 1000 kg

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 1000 kg

MSP:HX-1000kg
5.950.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111