Cân điện tử GC-27 Đài loan 3kg/0,1g

Cân điện tử GC-27 Đài loan 3kg/0,1g

MSP:GC27-3kg/0,1g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử GC 27 Đài loan 6kg/0,2g

Cân điện tử GC 27 Đài loan 6kg/0,2g

MSP:GC 27-6kg/0.2g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử GC 27 Đài loan 15kg/0,5g

Cân điện tử GC 27 Đài loan 15kg/0,5g

MSP:GC 27 - 15kg/0,2g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử GC 27 Đài loan 30kg/1g

Cân điện tử GC 27 Đài loan 30kg/1g

MSP:GC-27 - 30kg/1g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111