Cân điện tử Vibra HAW 3kg/0,1g

Cân điện tử Vibra HAW 3kg/0,1g

MSP:HAW 3kg/0,1g
2.200.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 6kg/0,1g

Cân điện tử Vibra HAW 6kg/0,2g

MSP:HAW 6kg/0,2g
2.200.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 15kg/0,5g

Cân điện tử Vibra HAW 15kg/0,5g

MSP:HAW 15KG/0,5g
2.200.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

MSP:HAW 30kg/1g
2.200.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

MSP: HAW 30kg/1g
2.200.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111