Cân điện tử móc cẩu SIFANG 3 tấn

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 3 tấn

MSP:OCS-XZ-3T
9.000.000 đ
MỚI
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 5 tấn

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 5 tấn

MSP:OCS-XZ-5T
9.600.000 đ
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 10 tấn

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 10 tấn

MSP:OCS-XZ-10T
12.500.000 đ
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 15 tấn
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 20 tấn
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu mini OCS 500kg

Cân điện tử móc cẩu mini OCS 500kg

MSP:OCS-500kg
1.850.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 3 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 3 tấn

MSP:OCS-XZ-3T
6.800.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu mini OCS-1000kg

Cân điện tử móc cẩu mini OCS-1000kg

MSP:OCS-1000kg
2.350.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 5 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 5 tấn

MSP:OCS-XZ-5T
7.800.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc mini

Cân điện tử móc mini

MSP:MN 40 kg
550.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 10 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 10 tấn

MSP:OCS-XZ-10T
9.800.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử mini Ohua YA 102

Cân điện tử mini Ohua YA 102

MSP:YA 102
950.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 15 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 15 tấn

MSP:OCS-XZ-15T
Liên hệ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử mini bỏ túi FEM

Cân điện tử mini bỏ túi FEM

MSP:FEM 200g/0,01g
950.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 20 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 20 tấn

MSP:OCS-XZ-20T
Liên hệ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111