• Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  09.8690.1111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 5 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 5 tấn

MSP:OCS-XZ-5T
7.500.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  09.8690.1111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 10 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 10 tấn

MSP:OCS-XZ-10T
8.500.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  09.8690.1111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 15 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 15 tấn

MSP:OCS-XZ-15T
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  09.8690.1111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 20 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 20 tấn

MSP:OCS-XZ-20T
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  09.8690.1111