Cân điện tử móc cẩu SIFANG 3 tấn

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 3 tấn

MSP:OCS-XZ-3T
7.850.000 đ
MỚI
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 5 tấn

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 5 tấn

MSP:OCS-XZ-5T
8.550.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 10 tấn

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 10 tấn

MSP:OCS-XZ-10T
12.500.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 15 tấn
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu SIFANG 20 tấn
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111