• Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân nhà bếp Ming Heng 6kg/0,1g

Cân nhà bếp Ming Heng 6kg/0,1g

MSP:MH-6kg
850.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử nhà bếp Ming Heng 6kg/0,1g

Cân nhà bếp Ming Heng 3kg/0,1g

MSP:MH-6kg/0,1g
650.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111