Cân điện tử Onekoscale-Japan 3kg/0,1g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 3kg/0,1g

MSP:JK-A (3kg/0,1g)
2.550.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Onekoscale-Japan 6kg/0,2g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 6kg/0,2g

MSP:JK-A (6kg/0,2g)
2.650.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Onekoscale-Japan 15kg/0,5g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 15kg/0,5g

MSP:JK-A (15kg/0,5g)
2.750.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

CÂN ĐIỆN TỬ ONEKOSCALE-JAPAN 30KG/1G

Cân điện tử Onekoscale-Japan 30kg/1g

MSP:JK-A (30kg/1g)
2.850.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111