• Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử BDS-DJ-A (120g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (120g/0,001g)

MSP:BDS-DJ-120A
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 5002

Cân điện tử phân tích Oneko ( 5002/0.01g)

MSP:OKS - DJ 5002
5.500.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích KD-TBED 300gx0.01g

Cân điện tử phân tích KD-TBED 300gx0.01g

MSP:KDTBED 300gx0.01g
2.350.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử BDS-DJ-A (220g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (220g/0,001g)

MSP:BDS-DJ-220A
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 3002

Cân điện tử phân tích Oneko ( 3002/0,01g)

MSP:OKS - DJ 3002
3.900.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích KD-TBED 600gx0.01g

Cân điện tử phân tích KDTBED 600gx0.01g

MSP:KD-TBED 600gx0.01g
2.550.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử BDS-DJ-A (320g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (320g/0,001g)

MSP: BDS-DJ-320A
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 2002

Cân điện tử phân tích Oneko ( 2002/0.01g)

MSP: OKS - DJ 2002
3.500.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích KDTBED-1200g/0,01g

Cân điện tử phân tích KDTBED-1200g/0,01g

MSP:KDTBED-1200g/0,01g
2.750.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử BDS-DJ-A (520g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (520g/0,001g)

MSP:BDS-DJ-520A
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 1502

Cân điện tử phân tích (1502/0.01g)

MSP:OKS - DJ 1502
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích KDTBED-3000g/0,1g

Cân điện tử phân tích KDTBED-3000g/0,1g

MSP:KDTBED-3000g/0,1g
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích KDTBED-6000g/0,1g

Cân điện tử phân tích KDTBED-6000g/0,1g

MSP:KDTBED-6000g/0,1g
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 602

Cân điện tử phân tích Oneko (602/0.01g)

MSP:OKS - DJ 602
2.500.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 302

Cân điện tử phân tích Oneko (302/0.001g)

MSP:OKS - DJ 302
4.400.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 502

Cân điện tử phân tích Oneko (520/0.001g)

MSP: OKS - DJ 502
5.500.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111