Cân điện tử BDS-DJ-A (120g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (120g/0,001g)

MSP:BDS-DJ-120A
Liên hệ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử BDS-DJ-A (220g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (220g/0,001g)

MSP:BDS-DJ-220A
Liên hệ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử BDS-DJ-A (320g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (320g/0,001g)

MSP: BDS-DJ-320A
Liên hệ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử BDS-DJ-A (520g/0,001g)

Cân điện tử BDS-DJ-A (520g/0,001g)

MSP:BDS-DJ-520A
Liên hệ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111