Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 5002

Cân điện tử phân tích Oneko ( 5002/0.01g)

MSP:OKS - DJ 5002
5.500.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 3002

Cân điện tử phân tích Oneko ( 3002/0,01g)

MSP:OKS - DJ 3002
3.900.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 2002

Cân điện tử phân tích Oneko ( 2002/0.01g)

MSP: OKS - DJ 2002
3.500.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 1502

Cân điện tử phân tích (1502/0.01g)

MSP:OKS - DJ 1502
Liên hệ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 602

Cân điện tử phân tích Oneko (602/0.01g)

MSP:OKS - DJ 602
2.500.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 302

Cân điện tử phân tích Oneko (302/0.001g)

MSP:OKS - DJ 302
4.400.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử phân tích Oneko OKS - DJ 502

Cân điện tử phân tích Oneko (520/0.001g)

MSP: OKS - DJ 502
5.500.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111