Cân điện tử Vibra HAW 3kg/0,1g

Cân điện tử Vibra HAW 3kg/0,1g

MSP:HAW 3kg/0,1g
2.200.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 6kg/0,1g

Cân điện tử Vibra HAW 6kg/0,2g

MSP:HAW 6kg/0,2g
2.200.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 15kg/0,5g

Cân điện tử Vibra HAW 15kg/0,5g

MSP:HAW 15KG/0,5g
2.200.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

MSP:HAW 30kg/1g
2.200.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

Cân điện tử Vibra HAW 30kg/1g

MSP: HAW 30kg/1g
2.200.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Onekoscale-Japan 3kg/0,1g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 3kg/0,1g

MSP:JK-A (3kg/0,1g)
2.550.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (1000)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử GC-27 Đài loan 3kg/0,1g

Cân điện tử GC-27 Đài loan 3kg/0,1g

MSP:GC27-3kg/0,1g
2.250.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân bàn điện tử YAOHUA 60KG

Cân điện tử YAOHUA 60 kg

MSP:YHT6-60 kg
1.950.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Onekoscale-Japan 6kg/0,2g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 6kg/0,2g

MSP:JK-A (6kg/0,2g)
2.650.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử GC 27 Đài loan 6kg/0,2g

Cân điện tử GC 27 Đài loan 6kg/0,2g

MSP:GC 27-6kg/0.2g
2.250.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân bàn điện tử YAOHUA 100KG

Cân điện tử YAOHUA 100 kg

MSP:YHT6-100 kg
2.250.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Onekoscale-Japan 15kg/0,5g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 15kg/0,5g

MSP:JK-A (15kg/0,5g)
2.750.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử GC 27 Đài loan 15kg/0,5g

Cân điện tử GC 27 Đài loan 15kg/0,5g

MSP:GC 27 - 15kg/0,2g
2.250.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân bàn điện tử YAOHUA 150 kg

Cân điện tử YAOHUA 150 kg

MSP:YHT6-150 kg
2.550.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

CÂN ĐIỆN TỬ ONEKOSCALE-JAPAN 30KG/1G

Cân điện tử Onekoscale-Japan 30kg/1g

MSP:JK-A (30kg/1g)
2.850.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử GC 27 Đài loan 30kg/1g

Cân điện tử GC 27 Đài loan 30kg/1g

MSP:GC-27 - 30kg/1g
2.250.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 200 kg

Cân điện tử YAOHUA 200 kg

MSP:YHT6-200 kg
2.750.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 300 kg

Cân điện tử YAOHUA 300 kg

MSP:YHT6 - 300kg
2.950.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 500 kg

Cân điện tử YAOHUA 500 kg

MSP:YHT6-500 kg
3.150.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 600 kg

Cân điện tử YAOHUA 600 kg

MSP:YHT6-600kg
3.550.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111