Cân điện tử YAOHUA 600 kg

Cân điện tử YAOHUA 600 kg

MSP:YHT6-600kg
3.550.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử YAOHUA 700 kg

Cân điện tử YAOHUA 700 kg

MSP:YHT6-700kg
3.750.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 800 kg

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 800 kg

MSP:HX-800 kg
5.500.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 1000 kg

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 1000 kg

MSP:HX-1000kg
5.950.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử A12-300kg

Cân điện tử A12-300kg

MSP:A12-300kg
2.950.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử A12-150kg

Cân điện tử A12-150kg

MSP:A12-150kg
2.750.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử A12-150kg

Cân điện tử A12-100kg

MSP:A12-100kg
2.550.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Yaohua A12-60lg

Cân điện tử A12-60 kg

MSP:A12-60kg
2.350.000 đ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell SI-130 5kg/1g

Cân điện tử Exell SI-130 5kg/1g

MSP: SI-130 5kg/1g
Liên hệ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell SI130 15kg/5g

Cân điện tử Exell SI-130 15kg/5g

MSP:SI-130 15kg/5g
Liên hệ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell SI130 10kg/0,2g

Cân điện tử Exell SI-130 10kg/0,2g

MSP: SI-130 10kg/0,2g
Liên hệ
 • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell KP 100g/0,1g

Cân điện tử Exell KP 100g/0,1g

MSP:KP 500g/0,2g
Liên hệ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell KP 500g/0,1g

Cân điện tử Exell KP 500g/0,1g

MSP:KP 500g/0,1g
Liên hệ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111