Tags sản phẩm

Cân điện tử Yaohua A12-60lg

Cân điện tử A12-60 kg

MSP:A12-60kg
2.350.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân đếm Oneko - Japan 6kg/0.2g

Cân đếm Oneko - Japan 15kg/0.5g

MSP:GKA-15kg
2.750.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử Onekoscale-Japan 15kg/0,5g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 15kg/0,5g

MSP:JK-A (15kg/0,5g)
2.750.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử Onekoscale-Japan 3kg/0,1g

Cân điện tử Onekoscale-Japan 3kg/0,1g

MSP:JK-A (3kg/0,1g)
2.550.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

  • Đã mua (1000)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử Exell SI-130 5kg/1g

Cân điện tử Exell SI-130 5kg/1g

MSP: SI-130 5kg/1g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41