Tags sản phẩm

  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân mini điện tử Tanita KP 1475 T

Cân mini điện tử Tanita KP 1475 T

MSP:KP 1475 T
1.950.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân treo mini  Nhơn hòa 5kg

Cân treo mini Nhơn hòa 5kg

MSP:CTNH-5KG
70.000 đ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân Nhơn hoà 5 kg

Cân đồng hồ Nhơn hoà 5 kg

MSP:CNH-5KG
250.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41