Tags sản phẩm

  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 1000 kg

Cân điện tử Hoa Hằng XH - 1000 kg

MSP:HX-1000kg
5.950.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử YAOHUA 700 kg

Cân điện tử YAOHUA 700 kg

MSP:YHT6-700kg
3.750.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân bàn điện tử YAOHUA 100KG

Cân điện tử YAOHUA 100 kg

MSP:YHT6-100 kg
2.250.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41