Tags sản phẩm

Cân sàn điện tử  Đài loan YTH3-2 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-2 tấn

MSP:YAOHUA-2T
8.800.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân sàn điện tử  Đài loan YTH 1 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-1 tấn

MSP:YAOHUA-1T
7.800.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử YAOHUA 500 kg

Cân điện tử YAOHUA 500 kg

MSP:YHT6-500 kg
3.150.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41