Tags sản phẩm

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ ĐÀI LOAN YAOHUA-10 TẤN

CÂN SÀN ĐÀI LOAN YAOHUA-10 TẤN

MSP:YAOHUA-10T
Liên hệ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử Exell SI130 15kg/5g

Cân điện tử Exell SI-130 15kg/5g

MSP:SI-130 15kg/5g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân sàn điện tử  Đài loan YTH3-5tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-5 tấn

MSP:YAOHUA-5T
12.800.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

cân sàn điện tử  Đài loan YTH3-3 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-3 tấn

MSP:YAOHUA-3T
9.800.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân sàn điện tử  Đài loan YTH3-2 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-2 tấn

MSP:YAOHUA-2T
8.800.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân sàn điện tử  Đài loan YTH 1 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-1 tấn

MSP:YAOHUA-1T
7.800.000 đ
MỚI
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41