Cân điện tử Exell SI-130 5kg/1g

Cân điện tử Exell SI-130 5kg/1g

MSP: SI-130 5kg/1g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell SI130 15kg/5g

Cân điện tử Exell SI-130 15kg/5g

MSP:SI-130 15kg/5g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell SI130 10kg/0,2g

Cân điện tử Exell SI-130 10kg/0,2g

MSP: SI-130 10kg/0,2g
Liên hệ
  • Đã mua (400)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell KP 100g/0,1g

Cân điện tử Exell KP 100g/0,1g

MSP:KP 500g/0,2g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử Exell KP 500g/0,1g

Cân điện tử Exell KP 500g/0,1g

MSP:KP 500g/0,1g
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111