Cân điện tử móc cẩu FUDA 3 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 3 tấn

MSP:OCS-XZ-3T
6.800.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 5 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 5 tấn

MSP:OCS-XZ-5T
7.800.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 10 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 10 tấn

MSP:OCS-XZ-10T
9.800.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 15 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 15 tấn

MSP:OCS-XZ-15T
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu FUDA 20 tấn

Cân điện tử móc cẩu FUDA 20 tấn

MSP:OCS-XZ-20T
Liên hệ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111