Cân điện tử móc cẩu mini OCS 500kg

Cân điện tử móc cẩu mini OCS 500kg

MSP:OCS-500kg
1.850.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc cẩu mini OCS-1000kg

Cân điện tử móc cẩu mini OCS-1000kg

MSP:OCS-1000kg
2.350.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử móc mini

Cân điện tử móc mini

MSP:MN 40 kg
550.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử mini Ohua YA 102

Cân điện tử mini Ohua YA 102

MSP:YA 102
950.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111

Cân điện tử mini bỏ túi FEM

Cân điện tử mini bỏ túi FEM

MSP:FEM 200g/0,01g
950.000 đ
  • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

  0986901111