Tags sản phẩm

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ ĐÀI LOAN YAOHUA-10 TẤN

CÂN SÀN ĐÀI LOAN YAOHUA-10 TẤN

MSP:YAOHUA-10T
Liên hệ
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân sàn điện tử Đài loan YTH3-5tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-5 tấn

MSP:YAOHUA-5T
12.800.000 đ
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

cân sàn điện tử Đài loan YTH3-3 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-3 tấn

MSP:YAOHUA-3T
9.800.000 đ
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân sàn điện tử Đài loan YTH3-2 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-2 tấn

MSP:YAOHUA-2T
8.800.000 đ
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân sàn điện tử Đài loan YTH 1 tấn

Cân sàn Đài loan YAOHUA-1 tấn

MSP:YAOHUA-1T
7.800.000 đ
MỚI
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử móc cẩu mini OCS-1000kg

Cân điện tử móc cẩu mini OCS-1000kg

MSP:OCS-1000kg
2.350.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân điện tử móc cẩu mini OCS 500kg

Cân điện tử móc cẩu mini OCS 500kg

MSP:OCS-500kg
1.850.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41

Cân Nhơn hoà 100 kg

Cân đồng hồ Nhơn hoà 100 kg

MSP:CNH-100KG
1.200.000 đ
 • Đã mua (100)
 Liên hệ để được tư vấn

 09.14.14.41.41